Jeśli dostałeś SMS-a z informacją o wygranej,

wykonaj poniższe kroki, abyśmy mogli zweryfikować Twoje zgłoszenie i przekazać Ci nagrodę!

Ze strony www.dbamyopolskaziemie.pl/regulamin

pobierz oświadczenie laureata:

Oświadczenie trzeba wydrukować, wypełnić dane długopisem, podpisać, a następnie zeskanować

albo zrobić zdjęcie.

Dowód zakupu (paragon/faktura) zeskanuj lub zrób zdjęcie.

Zdjęcie oświadczenia i zdjęcie dowodu zakupu wyślij razem na adres:

kontakt@dbamyopolskaziemie.pl W TERMINIE DO 5 DNI od otrzymania SMS-a.

Po pozytywnej weryfikacji Twojego zgłoszenia nagrodę w postaci karty przedpłaconej

prześlemy Ci pocztą kurierską lub za pośrednictwem Przedstawiciela Terenowego Grupy

Azoty najpóźniej do 22 lipca 2019 r.


Zdobywcę nagrody głównej powiadomimy telefonicznie w terminie

do 5 dni od daty losowania